Doel van mijn website

De nadruk van de informatie op mijn website, in mijn Berichtgevingen en Nieuwsbrieven ligt op de volgende aspecten:

  • vertaling van wetenschappelijke informatie naar  het dagelijks leven voor een persoon die leeft met HIV
  • nuttige en nieuwe informatie geven
  • empowerment van mensen die leven met HIV, speciaal patiënten die bij mij onder behandeling zijn
  • actieve participatie en betrokkenheid bij jouw behandelkeuzes en delen van medische informatie
  • aanmoedigen van discussie, reacties, vragen
  • interactie met mij over punten die belangrijk zijn voor een persoon die leeft met HIV, ‘zorg op maat’

Ik nodig je hierbij uit om op mij te reageren en vragen te stellen.